ანგარიშის სახელი Upload date Download
სოლიდარობის ფონდის მე-20 პერიოდული ანგარიში 3/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-19 პერიოდული ანგარიში 2/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-18 პერიოდული ანგარიში 1/3/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-17 პერიოდული ანგარიში 12/12/2016 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-16 პერიოდული ანგარიში 11/12/2016 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-15 პერიოდული ანგარიში 10/13/2016 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-14 პერიოდული ანგარიში 9/17/2016 Download
სოლიდარობის ფონდის მეორე წლიური ანგარიში 6/14/2016 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-13 პერიოდული ანგარიში 6/7/2016 Download
სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის მე-12 პერიოდული ანგარიში 4/14/2016 Download
Donate Now
Total Donations
9245837.00
Current online transactions
370.00

Sum

9246207.00