ანგარიშის სახელი Upload date Download
სოლიდარობის ფონდის 30-ე პერიოდული ანგარიში 2/15/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 29-ე პერიოდული ანგარიში 1/10/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 28-ე პერიოდული ანგარიში 12/8/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 27-ე პერიოდული ანგარიში 11/13/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 26-ე პერიოდული ანგარიში 10/11/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 25-ე პერიოდული ანგარიში 9/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 24-ე პერიოდული ანგარიში 8/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის მე-3 წლიურ ანგარიშ 6/28/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 22-ე პერიოდული ანგარიში 5/10/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 21-ე პერიოდული ანგარიში 4/11/2017 Download
Donate Now
Total Donations
10865015.00
Current online transactions
2146.00

Sum

10867161.00