ანგარიშის სახელი Upload date Download
სოლიდარობის ფონდის 27-ე პერიოდული ანგარიში 11/13/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 26-ე პერიოდული ანგარიში 10/11/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 25-ე პერიოდული ანგარიში 9/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 24-ე პერიოდული ანგარიში 8/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის მე-3 წლიურ ანგარიშ 6/28/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 22-ე პერიოდული ანგარიში 5/10/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის 21-ე პერიოდული ანგარიში 4/11/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-20 პერიოდული ანგარიში 3/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-19 პერიოდული ანგარიში 2/7/2017 Download
სოლიდარობის ფონდის მე-18 პერიოდული ანგარიში 1/3/2017 Download
Donate Now
Total Donations
10865015.00
Current online transactions
1528.00

Sum

10866543.00