ანგარიშის სახელი Upload date Download
სოლიდარობის ფონდის 37-ე პერიოდული ანგარიში 12/30/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის საქმიანობის მე-4 წლიური ანგარიში 12/28/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 36-ე პერიოდული ანგარიში 10/31/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 35-ე პერიოდული ანგარიში 8/31/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 34-ე პერიოდული ანგარიში 6/30/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 33-ე პერიოდული ანგარიში 5/11/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 32-ე პერიოდული ანგარიში 4/17/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 31-ე პერიოდული ანგარიში 3/15/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 30-ე პერიოდული ანგარიში 2/15/2018 Download
სოლიდარობის ფონდის 29-ე პერიოდული ანგარიში 1/10/2018 Download
Donate Now
Total Donations
10865015.00
Current online transactions
5125.00

Sum

10870140.00