როგორ გავხდე პარტნიორი


           ორგანიზაციებს სოლიდარობის ფონდში რამოდენიმე გზით შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება
 
  •  სოლიდარობის ფონდში თქვენს ორგანიზაციას შეუძლია პირდაპირ განახორციელოთ ონ-ლაინ დონაცია შემდეგი ცხრილის შევსებით

  •  
  • შესაძლებელია თანამშრომლების ხელფასებიდან ნებაყოფლობითი ყოველთვიური დონაციების კოორდინირებულად გადარიცხვა. აღნიშნული სისტემის გასააქტიურებლად თქვენი ორგანიზაციის თანამშრომლებმა უნდა შეავსონ სტანდარტული თანხმობის ფორმა და გადასცენ შესაბამისი ორგანიზაციის ფინანსურ მენეჯერს ყოველთვიურად კოორდინირებული გადარიცხებისათვის.  
  • ყოველთვიურ დონაციაზე თანხმობის ფორმა
  •   
  • თუკი ორგანიზაცია/კომპანია არის სერვისის ან პროდუქცის მწარმოებელი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მცირე დონაციების ინტეგრაცია სერვისის/პროდუქტის რეალიზაციის პროცესში. მაგალითად კოტე მარჯანიშვილის თეატრში გაყიდული თითოეული ბილეთიდან 10 თეთრი ირიცხება სოლიდარობის ფონდში. 
          სოლიდარობის ფონდის საბანკო რეკვიზიტები
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
10865015,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
5125,00

ჯამი

10870140,00