როგორ გავხდე პარტნიორი


           ორგანიზაციებს სოლიდარობის ფონდში რამოდენიმე გზით შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება
 
 •  სოლიდარობის ფონდში თქვენს ორგანიზაციას შეუძლია პირდაპირ განახორციელოთ ონ-ლაინ დონაცია შემდეგი ცხრილის შევსებით

   
   
   
   


 •  
 • შესაძლებელია თანამშრომლების ხელფასებიდან ნებაყოფლობითი ყოველთვიური დონაციების კოორდინირებულად გადარიცხვა. აღნიშნული სისტემის გასააქტიურებლად თქვენი ორგანიზაციის თანამშრომლებმა უნდა შეავსონ სტანდარტული თანხმობის ფორმა და გადასცენ შესაბამისი ორგანიზაციის ფინანსურ მენეჯერს ყოველთვიურად კოორდინირებული გადარიცხებისათვის.  
 • ყოველთვიურ დონაციაზე თანხმობის ფორმა
 •   
 • თუკი ორგანიზაცია/კომპანია არის სერვისის ან პროდუქცის მწარმოებელი, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მცირე დონაციების ინტეგრაცია სერვისის/პროდუქტის რეალიზაციის პროცესში. მაგალითად კოტე მარჯანიშვილის თეატრში გაყიდული თითოეული ბილეთიდან 10 თეთრი ირიცხება სოლიდარობის ფონდში. 
          სოლიდარობის ფონდის საბანკო რეკვიზიტები
Donate Now
სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან დღემდე მობილიზდა
16 042 758 GEL