აუცილებელია
640
ჩარიცხულია
640
დარჩა
0
მწვავე მიელოიდური ლეიკემია
ესაჭიროება MRT-კვლევა, სისხლის საერთო ანალიზი, ულტრასონოგრაფიული კვლევა.
საბანკო ანგარიში
GEOT B123 4569 8745
საბანკო ანგარიში
პიროვნების საკონტაქტო ინფორმაცია
000000000
დ.ა.
დონატორების რაოდენობა
0
წარმოდგენილი ახალი განცხადებები განიხილება სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედი კომისიის უახლოეს სხდომაზე. კომისიის სხდომები იმართება 2 კვირაში ერთხელ. სხდომის გამართვამდე ნებისმიერ პიროვნებას აქვს შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ჩაურიცხოს კონკრეტულ პაციენტს თუნდაც მცირე დონაცია. სოლიდარობის ფონდის კომისიის გადაწყვეტილებით თითოეული პროფილური განცხადება (აღნიშნულ ეტაპზე 21 წლამდე ასაკის ონკოლოგიურ პაციენტთა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის საჭიროს დაფინანსება) სრულად შეივსება კომისიის სხდომის ე დარჩენილი ფინანსური დეფიციტის მიხედვით
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
9245837,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
370,00

ჯამი

9246207,00