საჭირო თანხა
27956
აპლაზიური ანემია (დაუზუსტებელი)
ესაჭიროება ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაციის ჩასატარებლად, ალოგენური არა ნათესაური დონორის შერჩევა. პროცესი გახანგრძლივდა, რის გამოც საჭირო ხდება პაციენტის 2 თვით დაყოვნება კლინიკაში. პაციენტს უტარდება იმუნოსუპრეზიული მკურნალობა. განცხადება შემოტანილია 1 თვის სტაციონალურ მკურნალობის ხარჯის დასაფარად. 
სახელმწიფო ხაზინის ანგარიში
TRESGE22 709297509 GEL
გააზიარე სოციალურ ქსელში
საქველმოქმედო ფონდის ნომერი
0 901 12 12 12
ზარის ღირებულება 1 ლარი
წარმოდგენილი ახალი განცხადებები სოლიდარობის ფონდის მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომაზე განიხილება. ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ მძიმე სენით დაავადებულ ბავშვებს და ახალგაზრდებს თუნდაც მცირედი ქველმოქმედებით დაეხმაროს. ბენეფიციარების დაფინანსების შესაძლებლობა მობილიზებული თანხების მოცულობაზეა დამოკიდებული. ფონდში მომართვიანობის მზარდი მაჩვენებლიდან გამომდინარე თითოეული თქვენთაგანის ქველმოქმედებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ონკოლოგიით დაავადებული ბავშვების უწყვეტი დახმარებისთვის! შემოგვიერთდით, შევინარჩუნოთ სიცოცხლე! სიკეთე გადამდებია!
დაეხმარე ფონდს
სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან დღემდე მობილიზდა
16 042 758 ლარი