ბენეფიციარები

05 აპრილი 2017
დასაფინანსებელი
ნოდარი 17 წლის დიაგნოზი - ოსტეოსარკომა ნინო 7 წლის დიაგნოზი - ნეფრობლასტომა ელენე 3 წლ
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
10865015,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
2578,00

ჯამი

10867593,00