ბენეფიციარები

05 აპრილი 2017
დასაფინანსებელი
თეკლა 6 წლის დიაგნოზი - კუდუსუნის და მენჯის მიდამოს ტერატომა მათე 3  წლის დიაგნოზი
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
9687005,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
1150,00

ჯამი

9688155,00