ბენეფიციარები

05 აპრილი 2017
დასაფინანსებელი
თეკლა 6 წლის დიაგნოზი - კუდუსუნის და მენჯის მიდამოს ტერატომა მათე 3  წლის დიაგნოზი
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
10865015,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
190,00

ჯამი

10865205,00