ბენეფიციარები

05 აპრილი 2017
დასაფინანსებელი
ნოდარი 17 წლის დიაგნოზი - ოსტეოსარკომა ნინო 7 წლის დიაგნოზი - ნეფრობლასტომა ელენე 3 წლ
დაეხმარე ფონდს
სოლიდარობის ფონდის დაარსებიდან დღემდე მობილიზდა
16 564 985 ლარი