ბენეფიციარები

04 მაისი 2015
მ.ბ.
ესაჭიროება ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ოპერაციის ჩასატარებლად, ალოგენური არა ნათესაური დონორის შერჩ
04 მაისი 2015
ი.გ.
ესაჭიროება რადიოთერაპია
04 მაისი 2015
ლ.კ.
ესაჭიროება დიაგნოსტიკა საზღვარგარეთ და საჭიროების შემთხვევაში ოპერაცია 
04 მაისი 2015
ს.ფ.
ესაჭიროება ქიმიოთერაპია.
04 მაისი 2015
მ.რ.
ესაჭიროება ქიმიოთერაპია.
04 მაისი 2015
ი.გ.
ესაჭიროება ქიმიოთერაპია.
04 მაისი 2015
ლ.ტ.
ესაჭიროება ქიმიოთერაპია.
04 მაისი 2015
ჯ.გ.
ესაჭიროება ქიმიოთერაპია.
04 მაისი 2015
გ.ბ.
ესაჭიროება დიაგნოსტიკური კვლევები
04 მაისი 2015
დ.ა.
ესაჭიროება MRT-კვლევა, სისხლის საერთო ანალიზი, ულტრასონოგრაფიული კვლევა.
დაეხმარე ფონდს
სულ ჩარიცხული თანხა
10865015,00
მიმდინარე ონლაინ გადარიცხვები
5125,00

ჯამი

10870140,00